Opłaty

OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU

 

W godzinach 7-12 pobyt jest całkowicie bezpłatny, zaś w kolejnych godzinach koszt wynosi 1 zł/godzina. Nasza placówka jest czynna w godzinach 6.30-17.30. W umowach podpisywanych z przedszkolem rodzice deklarują przewidywany czas pobytu dziecka.

 

W ramach opłaty za pobyt w przedszkolu oferujemy realizację podstawy programowej zgodnie z zaleceniami MEN także zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika oraz język angielski. Dla dzieci z wadami wymowy oferujemy zajęcia z logopedą.

 

Całodzienne wyżywienie płatne dodatkowo 15 zł / dzień (standard) oraz 17 zł / dzień (diety).

Grupa REDLIME