Opłaty

ZAPISY

 
Wnioski o przyjęcie dziecka można składać w sekretariacie Przedszkola Pod Wierzbami, ul. Stabłowicka 95, w godz. 8.00-15.00.

Wszystkie informacje dot. rekrutacji do przedszkoli znajdą Państwo w biuletynie informacyjnym: https://www.wroclaw.pl/prezydent-wroclawia/files/dokumenty/285910/wroclaw-pl-Nr-121-2023.pdf.

Na stronie wroclaw.pl oraz stronie systemu rekrutacje.edu.wroclaw.pl są dostępne aktualne informacje i załączniki: harmonogram rekrutacji, kryteria ustawowe, program Nasz Wrocław oraz oświadczenia dla rodzica.

OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU

 

Wiek dziecka Pobyt w przedszkolu Opłata
do 6 roku życia pierwsze 5 godzin pobyt dziecka w przedszkolu bezpłatny, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat
powyżej 5 godzin 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
6-latki cały pobyt bezpłatny, od 1 września w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 latW ramach pobytu w przedszkolu zapewniamy realizację podstawy programowej zgodnie z zaleceniami MEN a także oferujemy zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika oraz język angielski. Dla dzieci z wadami wymowy oferujemy zajęcia z logopedą.

Całodzienne wyżywienie płatne dodatkowo 19,30 zł / dzień (standard) oraz 21,30 zł / dzień (diety).

Deklaracja dostępności  |   Polityka prywatności  |   Projekt UE
Grupa REDLIME